از دیروز ...تا امروز با برداشتی از نوشته های دکتر علی شریعتی

 

نویسنده ب.محجوب

"دروغ "

زادگاهش

اندیشه های سست

و باغبانش

 موش های جونده

"عشق"

رؤیایی نمناک

دروغی دلربا

وسرابی ریاکار

"گناه"

ترکیب بند زیبایی ها

قافیه ساز نگاه ها

تجربه ای نستوه

"دیوار"

فاصله ی تمام تضادها

خوبی و زشتی

جنگ وآشتی

راستی و دروغ

جبر و اختیار

انسان وحیوان

فاصله ای پایدار 

همچون سدی 

نفوذ ناپذیر

"خواب"

حقیقتی پنهان

رؤیایی آشکار

زیبایی های بیداری

زشتی های سردرگم

"سکه"

بی ارزشترین ضرب

با تقسیمی نابرابر

در باورهای تفریق خاک نشینان

ودر ناباوری جمع شاقول های عدالت

عدالت!

واژه ای غریب

اما آشنای دور

نمی دانم

شاید در کتاب تاریخ...

نه ،نه هرگز

راستی

یادم آمد

در کتاب جبر...

بگذریم

 

"مرگ"

زیباترین وجود

مبارزی خستگی ناپذیر

تنها هماورد خاک

"زندگی"

وحشی ترین سبک خداوند

بی قافیه ترین دلیل هستی

همچون موج سپید

با رازهای نابرابر

و آتش بس های اجباری

              "بلقیس محجوب"

 

/ 9 نظر / 13 بازدید
م.کوروش

سلام متن های زیبایی است به ما هم سر بزن

عباس محجوب

"دروغ" مادر همه زشتي ها و همسر اهريمن كه از آميختنشان گناه زاده شود. "عشق" بنيان هستي كه بي آن زيستن نتواني! "گناه" فرزند خلف دروغ و راه بازگشت پذيري به سوي نيكي است. "ديوار" نگهبان راستي در برابر دروغ "خواب" مجازي است عقده گشاي حقايق و راهي براي رسيدن مجازي به هرآنچه حقيقتا آرزو مي كني "سكه" چرك با ارزش مجازي .ضرب و تقسيم درست آن راه گشاي ورود عدالت است شايد! "عدالت" همان داد است و قانون. گر دادگري داد بر خلايق گرداند عدالت آشكار گردد "مرگ" آغاز دردسري ديگر . بذر كاشته شده ي زندگي.

عباس محجوب

عشق و دروغ با هم نياميزند چون جنس يكساني ندارند.

رضا

شب ها به پهلو ميخوابم و پاهايم را در شکم جمع ميکنم جنين گونه به اين اميد که فردا متولد شوم اما در عجبم که سالهاست بستر مرا ابستن است و من گستاخانه نه سقط ميشوم و نه متولد ميشوم پس زیر لب میگویم زندگی افسانه ایی بیش نیست...

رضا

میخواستم بگم به اشعارتون حسادت میکنم...ولی در واقع به تجربه شما حسودیم میشه... کاش این وحشی ترین سبک خداوند از من کوه می ساخت نه کاه...کاه ایی که معشوقه زیباترین موجود..همرزم مبارز خستگی ناپذیر..و بادیه نشین این خاک سرد و بیگناه است موفق باشید[گل]

کیه که غم نداره؟

زیبا بود[دست]

فاطمه

درودبرتو عالیبود.باینده باشی[اضطراب]