# قلعه_ای_گوشه_نشین

شطرنج بازی این دنیا شاعر: زاریه خراخونی (شاعر ارمنی 1926استانبول)

ترجمه به عربی:ت.میناسیان  ترجمه به فارسی :ب.محجوب "شطرنج بازی این دنیا" ...هم اکنون ،ما نیز جا ومکانی داریم ـ اگرچه کوچک  ـ اما جایگاه گرانبهایی ست بر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 16 بازدید